Kåken

Vår klubbkåk är vår ögonsten och samlingspunkt. Här har vi huserat ända sedan 1968. Kåken är belägen vid Görväln, det är ett fint naturområde i närheten av Jakobsberg. Huset byggdes 1896 och användes i början som skola.

Vägbeskrivning

 1. Avfart Jakobsberg från E18 i riktning mot Enköping (Jakobsbergs trafikplats) in på Unionsvägen 475m
 2. Kör höger in på Unionsvägen 410m
 3. Kör vänster in på Viksjöleden 2.1km
 4. Kör höger in på Mälarvägen 1.2km
 5. Kör höger in på Snutenvägen när du ser MCE-skylten och sedan första vänster in på grusvägen. Vid slutet av grusvägen finns Kåken! 1.2km Skyltarna mot Görvälns slott kommer att leda dig på rätt väg!

Utdrag ur Järfällaboken

Här följer ett utdrag ur Järfälla boken (Lars Gustafson J:r, 1957) som vänligt nog har donerats till klubben av Järfälla kommuns bildarkiv:

”I början av 1896 meddelar ägaren av Görväln, Ingenjör Antenor Nydqvist, att han ej längre vill upplåta lokal för skola. Beslut fattas då på kyrkostämma 23/4 1896 att redan under sommaren låta bygga skolhus. Fri byggnadsplats utlovas av Ingenjör Nydqvist i den s. k. Oxhagen, liksom också allt erfoderligt timmer, bjälkar och sparrar fritt levererat till platsen.

Skolhuset skall bli 50 fot långt, 30 fot brett och 14 fot högt, under tak av tegel, och inrymma en skolsal för 42 barn, ett rum och kök för lärarinnan, avklädningsrum och förstuga. Huset skall uppföras av liggande timmer på minst 1 fots stenmur. – En del inredningsarbeten, som t. ex. brädbeklädnad av väggarna invändigt, skola dock göras först sommaren 1897. Skolan kostnadsberäknas till omkring 4000 kronor.”

Husets historia

 • 1896 till 1939 bedrevs skolverksamhet i fastigheten.
 • 1919 anslöts el till fastigheten
 • 1922 fick lärarinnnan tillgång till telefon eftersom skolan var så isolerad.
 • 1939 beslutades att skolverksamheten skulle läggas ned p.g.a. elevbrist.
 • 1940-1956 utnyttjas huset som förrådslokal och lärarbostaden hyrdes ut.
 • 1956 såldes fastigheten till Görvälns gård.
 • 1957-1968 är okända år än så länge.
 • 1968 MCE flyttar in i fastigheten och hyr av kommunen.
 • 1991-1994 MCE kämpar för att få köpa fastigheten.
 • 1994 september MCE köper fastigheten av kommunen.
 • 1996 MCE sätter igång med en stor renovering.
 • 1999 MCE betalar av det sista av lånet på Kåken.
 • 2000 MCE påbörjar vattenindragning i Kåken.
 • 2001 MCE arbetar intensivt med vattenindragningen och har nu rinnande vatten i Kåken.
 • 2003 Kåkens trädgård genomgår en förändring. Träd tas bort och marken plattas ut.
 • 2010 modernisering av vinden påbörjas
 • 2011 anläggs en knattekrossbana vid sidan av kåken
 • 2012 finns vatten för tvätt och dusch utomhus för långväga gäster som campar över
 • 2013 genomgår baren en helrenovering
 • 2014 utedasset får ett ansiktslyft och separett sätts in
 • 2015 ytskiktsrenoveras det s.k. flipperrummet och trappan upp. Ny grillstad byggs.
 • 2018 scen/altan byggs på baksidan
 • 2020 nästan alla sidor på Kåken målas om