Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

MCE Årsmöte (grusrejs och pubafton)

2023-11-11 @ 15:00 22:00

Kära medlemmar!

Årsmöte i Motorcykelentusiasterna, lördagen den 11 november 2023.

Plats: MCE Kåken

Hålltider under dagen:

  • Det traditionella grusrejset startar kl. 15:00
  • Årsmötet: startar kl. 16:00
  • MCE Pubafton startar ca kl. 18:00
  • Middag kommer att serveras till de som är föranmälda!

Under mötet kommer följande, av stadgarna föreskrivna, punkter att avhandlas:
· Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
· Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
· Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
· Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse
· Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
· Val av styrelseledamöter enligt § 11 i stadgarna
· Val av två revisorer
· Val av valberedning
· Frågor enligt § 8 i stadgarna skall behandlas (angående inkomna motioner)
· Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
· Fastställande av budget för 2024
· Övriga frågor enligt föredragningslista

Anmälan:
För att hålla koll på antalet deltagare på plats vill vi gärna ha in en föranmälan så vi kan beräkna platsåtgång. Detta görs på mejl till info@mce.se. Ange Namn på de du anmäler för.

Utan anmälan, inget fika, ingen mat!
Inbjudan har gått ut via mail.

Varmt välkomna!
Styrelsen i MCE

Please follow and like us:
Scroll Up