Styrelsen

 • Ordförande: Petra Ölvestad
 • Vice ordförande: Mattias Karlsson
 • Kassör: Carina Weselund-Jonsson
 • Sekreterare: Vakant
 • Kåkenansvarig: Per-Erik Gustafsson
 • Information: Jonas Eriksson
 • Profilkläder: Christer Johansson
 • Medlemsansvarig: Daniel Lindqvist
 • Klubbmästare: Jonny Thorén
 • Uthyrning: Johan Öhrsvik
 • Tisdagsfika: Andrea Grundel
 • Tisdagsfika: Johan Philipsson