MCE riktlinjer för klubben gällande Corona

Hej Vänner.
 
Vi i styrelsen har beslutat att de ramar vi satte upp för klubben våren 2020 fortfarande ska gälla. 
 
Coronavirusets spridning i samhället är fortsatt på hög nivå. Vaccinet är hyfsat nära. Vi tar inga risker med våra medlemmars liv och hälsa. 
 
Klubbens policy är alltså fortsatt som följer:
 
• Vi kommer inte öppna upp för tisdagsfikor än på ett tag. Vi fortsätter avvakta utvecklingen av smittspridning och vaccinationstakt. 
 
• Det fysiska månadsmötena i kåken är fortsatt inställda. Digitala möten gäller framtill annat meddelas (när t ex sol och värme tillåter att vi är utomhus på ett säkert sätt) 
 
• Alla inplanerade evenemang kommer ligga kvar. Vi kommer även att planera för nya. Vi kommer meddela minst en vecka innan om de blir av eller inte via FB-evenemanget, hemsidan, mail och MCE – members only gruppen. 
 
Styrelsens bedömning är att vår kärnverksamhet, att köra motorcykel utomhus, kan genomföras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör nedanstående riskbedömning beaktas då en aktivitet planeras och genomförs;
 
1. Antal deltagare måste alltid anpassas efter hur det ser ut på planerade stopp etc. Arrangören avgör max deltagarantal.
 
2. Aktiviteter bör uteslutande hållas utomhus och med väl avvägt deltagarantal. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att följa FHM råd och riktlinjer, både nationella och regionala.
 
3. De delar av aktiviteten då man vistas i andras närhet, uppstart och fikastopp etc., ska hållas så korta som möjligt. Tänk på att det ska finnas plats för alla att hålla tillräckligt avstånd.
 
4. Medlemmar som tillhör riskgrupper eller har samhällsviktiga arbeten bör själva göra en bedömning av lämpligheten. 
 
Som alltid kan inget ersätta det personliga ansvarstagandet från alla deltagare. Det gäller både hur vi uppträder i trafiken och hur vi minimerar risken för smittspridning.
 
Så håll ögon och öron öppna. Fortsätt tvätta och sprita händerna – och kom inte till något av våra evenemang med förkylningssymptom. Vi kommer att avvisa dig.
 
I övrigt – Fortsätt njut!! Lev – och ha kul på vägen! 
 
Aldrig har väl hjälm, mc-ställ och handskar skyddat mot så mycket som just nu! It´s good to be a biker – Corona-protected by default! 😊
 
Kram och ta hand om er // Styrelsen
Please follow and like us: